Další vzdělávání pedagogických pracovníků

CapekObr 1 R

 

Vážené kolegyně, vážení kolegové,
z důvodů velkého zájmu si Vás dovolujeme oslovit s aktuální nabídkou vybraných specializovaných programů, které byly zvoleny s ohledem na jejich efektivitu a vhodné využití na všech vzdělávacích stupních.

 

Novinky a volná místa na seminářích:

NOVĚ OTEVÍRÁME KURZ STUDIUM PRO ASISTENTY PEDAGOGA V CHOMUTOVĚ! (120 hodin, určeno pro absolventy ZŠ i SŠ)

Zahájení 6. března 2020, 9:00h

Bližší informace na www.e-vaclav.eu nebo na tel. 770 171 218.

 

23. ledna, 9:00 VLIV ALTERNATIVNÍCH VÝTVARNÝCH TECHNIK NA ROZVOJ POZNÁVACÍCH SCHOPNOSTÍ DĚTÍ, PhDr. Vlasta Šedá, akreditace MŠMT, Místo konání: PPP Teplice OBSAZENO

24. ledna, 15:00 STUDIUM PEDAGOGIKY – ASISTENT PEDAGOGA B MOST,  100 hodinový kurz. Místo konání: 11. ZŠ Most, OBSAZENO

30. ledna a 12. března, 9:00 AGRESIVNÍ JEDINEC I. a II., PhDr. Andrej Drbohlav, akreditace MPSV. Místo konání: PPP Teplice. OBSAZENO

31. ledna, 9:00 VEDENÍ TŘÍDNICKÝCH HODIN, Mgr. Dana Škarydová, akreditace MŠMT. Místo konání: PPP Děčín

6. února, 9:00 RODINNÉ SYSTÉMY A PRÁCE S NIMI, PhDr. David Cichák a Mgr. Hana Heindorferová. Místo konání: PPP Teplice

11.února, 9:00 PREVENCE RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ V MATEŘSKÉ ŠKOLE, Ing. Štěpánka Janstová, akreditace MŠMT. Místo konání: PPP Teplice

27. února, 9:00 ROZVOJ ČTENÁŘSKÉ GRAMOTNOSTI U ŽÁKŮ S DYSLEXIÍ, PhDr. Kamila Balharová, akreditace MŠMT. Místo konání: PPP Teplice

6. března, 15:00 STUDIUM PEDAGOGIKY - ASISTENT PEDAGOGA (RUMBURK), 100h kurz. Místo konání: Obchodní akademie Rumburk

13. března a 25. června, 9:00 PORUCHY CHOVÁNÍ I. a II., PhDr. Andrej Drbohlav, akreditace MŠMT. Místo konání: Gymnázium Děčín (otevřený seminář). OBSAZENO

20. března, 9:30 PROČ ODMĚNY A TRESTY NEVEDOU K ODPOVĚDNOSTI, Mgr. Eva Mikešová, nyní v akreditačním řízení. Místo konání: PPP Chomutov

17. dubna, 9:00 PORUCHY POZORNOSTI U DÍTĚTE V MŠ a NA 1. STUPNI ZŠ, Mgr. Světlana Drábová, akreditace MŠMT, Místo konání: PPP Teplice

18. dubna a 16. května , 9:00 KOMUNIKACÍ KE SPOLUPRÁCI I. a II. (KURZ NENÁSILNÉ KOMUNIKACE), RNDr. Helena Kurzweilová, CSc., nyní v akreditačním řízení. Místo konání: PPP Teplice

20. května, 9:00 HRY V HODINÁCH ČESKÉHO JAZYKA A MATEMATIKY, Mgr. Eva Kapicová, akreditace MŠMT. Místo konání: PPP Teplice

28. května. 9:30 EMOČNÍ INTELIGENCE PRO PEDAGOGY, Mgr. Eva Mikešová, nyní v akreditačním řízení. Místo konání: PPP Teplice

2. června, 9:00 ALTERNATIVNÍ A SUPORTIVNÍ ZPŮSOBY VYUČOVÁNÍ, Mgr. Robert Čapek, Ph.D., akreditace MŠMT. Místo konání: PPP Teplice

 

 

Obr 2Obr 4

Pár slov o nás:

Zařízení pro další vzdělání pedagogických pracovníků Ústeckého kraje (dále jen „ZpDVPP“) nabízí akreditované programy MŠMT. V současné době disponuje více než 150 akreditacemi a každé pololetí školního roku aktualizuje vzdělávací nabídku, která kopíruje poptávku MŠ, ZŠ i SŠ. Nejčastěji zařazované vzdělávací akce jsou z oblasti speciální pedagogiky, psychologie a didaktiky vzdělávacích předmětů.   Semináře jsou cíleny na širokou vrstvu pedagogických pracovníků napříč všemi stupni vzdělávání. Program je rozesílán do škol a zároveň je umístěn na webových stránkách www.pppuk.cz

ZpDVPP nabízí cenově přijatelné vzdělávání realizované oblíbenými lektory, kteří jsou zárukou kvality. Nabídka obsahuje jednorázové semináře, dlouhodobé kurzy a tzv. akce na klíč. Ty využívají školy pro proškolení celého pedagogického sboru. Seznam všech akcí je umístěn na portálu VACLAV.  Přes portál VACLAV probíhá přihlašování všech účastníků vzdělávání.
Vzdělávací akce probíhají ve standardně vybavených učebnách v Teplicích, Ústí nad Labem a v Chomutově. V dalších městech např. Děčín, Louny, Rumburk akce probíhají v prostorách místních škol.


Dlouhodobé akreditované kurzy pro získání nebo rozšíření kvalifikace:

  • Studium pedagogiky (120 hodin)
  • Studium pedagogiky - asistent pedagoga (100 hodin)
  • Studium k výkonu specializovaných činností – metodik prevence (250 hodin)