• A-
  • A
  • A+

Primární prevence

Bezpečné klima ve škole

AKTUALITY

 


Základní dokumenty k prevenci

 


 Metodické materiály

 


 Doporučení a tipy pro práci školního metodika prevence


Příklady dobré praxe

Techniky pro práci s dětmi, PhDr. H. Vrbková

 

 

 

 

 

 

Kontakt na DVPP

Oddělení dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků (kurzy, semináře, vzdělávací akce)
O

author
 Nikola Sadílková

asistentka
nikola.sadilkova@pppuk.cz
 
Tel. na odd. DVPP: 417 533 625
(na tomto telefonu NELZE objednávat klienty do PPP!)