• A-
  • A
  • A+

Primární prevence

Bezpečné klima ve škole

AKTUALITY

 


Základní dokumenty k prevenci

 


 Metodické materiály

 


 Doporučení a tipy pro práci školního metodika prevence


Příklady dobré praxe

 

 

 

 

 

 

Kontakt na DVPP


author
Daniela Wagnerová

asistentka
daniela.wagnerova@pppuk.cz
 
 
Tel. na odd. DVPP: 417 533 625
(na tomto telefonu NELZE objednávat klienty do PPP!)