Další vzdělávání pedagogických pracovníků

Zařízení pro další vzdělání pedagogických pracovníků Ústeckého kraje (dále jen „ZpDVPP“) nabízí akreditované programy MŠMT. V současné době disponuje více než 150 akreditacemi a každé pololetí školního roku aktualizuje vzdělávací nabídku, která reaguje na poptávku MŠ, ZŠ i SŠ. Nejčastěji zařazované vzdělávací akce jsou z oblasti speciální pedagogiky, psychologie a didaktiky vzdělávacích předmětů. Semináře jsou cíleny na širokou vrstvu pedagogických pracovníků napříč všemi stupni vzdělávání, včetně asistentů pedagoga.

Nabídka vzdělávacích akcí obsahuje jednorázové semináře, dlouhodobé kurzy a tzv. akce na klíč. Ty využívají školy pro proškolení celého pedagogického sboru. 
Vzdělávací akce probíhají ve standardně vybavených učebnách v Teplicích, v Ústí nad Labem, v Rumburku, v Děčíně a v Chomutově. 

Kompletní nabídku vzdělávacích akcí najdete na našich nových webových stránkách www.vzdelavani-uk.cz 


Dlouhodobé akreditované kurzy pro získání nebo rozšíření kvalifikace:

  • Studium pedagogiky (120 hodin)
  • Studium pedagogiky - asistent pedagoga (100 hodin)
  • Studium pro asistenty pedagoga (120 hodin) 
  • Studium k výkonu specializovaných činností – metodik prevence (250 hodin)
  • Výuka češtiny jako cizího jazyka (56 hodin)

Nabídka vzdělávacích akcí od září 2023: 

8.9. 2023 kurz 1362 Studium pedagogiky - Asistent pedagoga - Teplice  (80 hodin výuky + 20 hodin pedagogické praxe), KAPACITA NAPLNĚNA  

8. 9. kurz 1361 Studium pedagogiky - Teplice (120 hodin), KAPACITA NAPLNĚNA

15.9. kurz 1365 Studium pedagogiky - Asistent pedagoga - Most (80 hodin výuky + 20 hodin pedagogické praxe), KAPACITA NAPLNĚNA  

16.9. kurz 1357 Studium v výkonu speacializovaných činností - Metodik prevence (210 hodin výuky + 40 hodin praxe), VOLNÁ MÍSTA 

22.9. přednáška „Současné trendy u dětí a mládeže“ - PhDr. Jan Svoboda, Teplice (6 vyučovacích hodin), 10:00, určeno pro učitele ZŠ a SŠ, VOLNÁ MÍSTA

30.9. kurz 1364 Výcvik koučování (Mgr. Petra Cmíralová Dolejšová) - Teplice (72 hodin výuky), určeno pro učitele MŠ, 1. a 2. stupně ZŠ, učitele gymnázií, učitele SOŠ a SOU, učitele ZUŠ a SUŠ. VOLNÁ MÍSTA 

6.10. kurz 1366 Studium pedagogiky - Teplice (120 hodin), KAPACITA NAPLNĚNA

21.10. Znak do řeči - Mgr. Libuše Kubová, Mgr. Zdeňka Severýnová - Teplice, 9:00(8 vyučovacích hodin), určeno pro logopedy, speciální pedagogy, učitele základních škol speciálních, vychovatele, učitele mateřských škol speciálních, učitele mateřských a základních škol integrujících žáka s těžkou poruchou komunikace v kombinaci s mentálním postižením a další pedagogické pracovníky, kteří s těmito žáky přicházejí do styku. VOLNÁ MÍSTA 

8.11. Spolupráce asistenta pedagoga s učitelem - Mgr. Radek Hach, Teplice (5 vyučovacích hodin), 9:00, VOLNÁ MÍSTA 

21.11. Sexuální zneužívání dětí z pohledu psychologie a práva - Mgr. Petra Cmíralová Dolejšová, Mgr. Anna Šavel, Teplice ( 4 vyučovací hodiny) 9:00, VOLNÁ MÍSTA 

23.11. Kyberkriminalita dětí a mládeže, aktuální trendy - PhDr. Aleš Chaloupka, Bc. Martin Drdla - Teplice, 9:00. VOLNÁ MÍSTA 

11.12. Sexuální zneužívání dětí - pokračovací debata, Tomáš Paprštein, Mgr. Petra Cmíralová Dolejšová, Mgr. Anna Šavel, Gymnázium Teplice (učebna č. 22.), 16:30 hod, určeno pro učitele 2. st. ZŠ a SŠ, VP a pro školní psychology. Organizátoři akce: HANDS OFF, Gymnázium Teplice a Obec přátelská rodině, Rybička. VOLNÁ MÍSTA

13.12. Pohled rodinných terapeutů na genderovou dysforii - PhDr. David Cichák a Mgr. Hana Heindorferová, Teplice (8 vyučovacích hodin), 9:00, určeno pro učitele 2.st.ZŠ a SŠ, výchovné poradce a školní psychology. VOLNÁ MÍSTA 

26.1.2024 O nerostech a jak na ně, Mgr. Marek Chvátal, PPP teplice, 9:00, určeno pro učitele 1. a 2. stupně ZŠ, SŠ, 4letá gymnázia, 8letá gymnázia, VOŠ, pedagogy volného času. VOLNÁ MÍSTA 

Aktuální informace ke vzdělávacím akcím najdete rovněž na našem Facebooku – Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Teplice.

Kvalifikační studium pro AP - Dětský fond OSN - UNICEF

Unicef

PPP ÚK a Zařízení pro DVPP ve spolupráci s dalšími krajskými vzdělávacími zařízeními v ČR vstoupila do projektu financovaného z Dětského fondu OSN – UNICEF. Cílem projektu je zajištění kvalifikačního studia pro asistenty pedagoga (dále jen studia AP) pro získání odborné kvalifikace asistenta pedagoga, který vykonává přímou pedagogickou činnost ve třídě, ve které se vzdělávají děti nebo žáci se speciálními vzdělávacími potřebami nebo ve škole zajišťující vzdělávání dětí a žáků formou individuální integrace dle § 20 odst. 1. zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících, ve znění pozdějších předpisů, pro cílovou skupinu pedagogických pracovníků, kteří jsou ukrajinskými státními občany pobývajícími na území České republiky a občany České republiky ve školním roce 2022/2023.

Součástí projektu je individuální podpora českého jazyka pro účastníky kvalifikačního studia pro ukrajinské státní občany.

Pro ukrajinské státní občany pobývající na území České republiky ve školním roce 2023/2024 je kurz ZDARMA. Českým státním občanům je kurz rovněž  z velké části dotován (bližší informace poskytneme na tel. č. 770 171 218.)

V současné době probíhá registrace do kurzů Studium pedagogiky - Asistent pedagoga, které budou zahájeny ve 2. pololetí šk. roku 2023/2024. Je možné si vybrat kurz v Teplicích, v Mostě nebo v Rumburku. 

Tel. kontakt pro registraci a dotaci ke kurzům AP: 770 171 218 (Nikola Sadílková) 

Další kontakty

Vedoucí a metodik odd. DVPP - Mgr. Kateřina Kantarová, Ph.D. 

Tel. 773 071 169 

E-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.