Další vzdělávání pedagogických pracovníků

Zařízení pro další vzdělání pedagogických pracovníků Ústeckého kraje (dále jen „ZpDVPP“) nabízí akreditované programy MŠMT. V současné době disponuje více než 150 akreditacemi a každé pololetí školního roku aktualizuje vzdělávací nabídku, která reaguje na poptávku MŠ, ZŠ i SŠ. Nejčastěji zařazované vzdělávací akce jsou z oblasti speciální pedagogiky, psychologie a didaktiky vzdělávacích předmětů. Semináře jsou cíleny na širokou vrstvu pedagogických pracovníků napříč všemi stupni vzdělávání, včetně asistentů pedagoga.

Program je rozesílán do škol a zároveň je umístěn na webových stránkách www.e-vaclav.eu

Nabídka vzdělávacích akcí obsahuje jednorázové semináře, dlouhodobé kurzy a tzv. akce na klíč. Ty využívají školy pro proškolení celého pedagogického sboru. Seznam všech akcí je umístěn na portálu VACLAV (www.e-vaclav.eu). Přes tento portál probíhá rovněž přihlašování všech účastníků vzdělávání.


Vzdělávací akce probíhají ve standardně vybavených učebnách v Teplicích, v Ústí nad Labem, v Rumburku, v Děčíně a v Chomutově. 


Dlouhodobé akreditované kurzy pro získání nebo rozšíření kvalifikace:

  • Studium pedagogiky (120 hodin)
  • Studium pedagogiky - asistent pedagoga (100 hodin)
  • Studium pro asistenty pedagoga (120 hodin) 
  • Studium k výkonu specializovaných činností – metodik prevence (250 hodin)
  • Výuka češtiny jako cizího jazyka (56 hodin)

 

 

Programovou nabídku vzdělávacích akcí od září 2021 najdete ZDE: 

pdfProgramová_nabídka_září_2021-únor_2022.pdf214.05 KB

Pro rychlé přihlášení a jakékoliv dotazy nás neváhejte kontaktovat na tel. 770 171 218. 

Přehled vzdělávacích akcí a aktuální počet volných míst najdete rovněž na www.e-vaclav.eu

Věnujte prosím pozornost podmínkám účasti na prezenčních vzdělávacích akcích s platností od 1.9. 2021pdfInformace_pro_zařízení_pro_DVPP_k_1.9._DVPP_final.pdf201.09 KB

Další kontakty

Vedoucí a metodik odd. DVPP - Mgr. Kateřina Kantarová, Ph.D. 

Tel. 773 071 169 

E-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

 

Volná místa na seminářích - podzim 2021: 

22.10. Tomáš Koten - Formativní hodnocení a hodnocení žáků na ZŠ - Škola? V pohodě! (8:00, PPP Teplice)

2.11.  PhDr. Kamila Balharová - Podpůrná opatření u žáků s dysortografií (9:00, PPP Teplice)

12.11.  Mgr. Michael Novotný - Tvořivá dramatika v mateřské škole a na 1. stupni ZŠ (9:00, PPP Děčín)

12.11. Tomáš Koten - Rozvíjíme finanční gramotnost - Matika je zábava, aneb "Kdo chce být milionářem?" (8:00, PPP Teplice)

18.11. PhDr. Kamila Balharová - Podpůrná opatření u žáků s dysortografií (9:00, PPP Děčín)

19.11. Mgr. Hana Heindorferová, PhDr. David Cichák - Trauma v rodině (9:00, PPP Teplice)

19.11. Tomáš Koten - Metody motivace a aktivizace žáků v hodinách vlastivědy, přírodovědy, zeměpisu, dějepisu a přírodopisu (8:00, PPP Teplice)

7.12. PhDr. Kamila Balharová - Rozvoj čtenářské gramotnosti u žáků s dyslexií (PPP Děčín)

 

12. ledna 2022 nově zahajujeme 16 hodinový jazykový kurz – Krok s arabštinou/Arabština pro začátečníky a mírně pokročilé. Výuka bude probíhat vždy ve středu od 15 do 17 hod v PPP Teplice. Lektor: Bc. Petr Moravec

Cena kurzu: 3500,- Kč

 

 

 DIDAKTICKÉ POMŮCKY VYTVOŘENÉ ÚČASTNÍKY KURZŮ ASISTENT PEDAGOGA (jaro-podzim 2020): 

Pomůcka 1Pomůcka 2Pomůcka 3Pomůcka 4Pomůcka 5Pomůcka 6Pomůcka 7Pomůcka 8