Další vzdělávání pedagogických pracovníků

 

Capek   Obr 1 R
   MMMMMMMMMMMMMMM  

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Aktuální informace pro účastníky vzdělávacích akcí

S ohledem na vyhlášení nouzového stavu a v souladu s doporučeními MŠMT jsou až do odvolání zrušené veškeré vzdělávací akce PPP ÚK a Zařízení pro DVPP Teplice. V případě jakékoliv změny vás budeme informovat.

Děkujeme za pochopení.

Veškeré dotazy Vám rádi zodpovíme na tel. 770 171 218

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Vážené kolegyně, vážení kolegové,
z důvodů velkého zájmu si Vás dovolujeme oslovit s aktuální nabídkou vybraných specializovaných programů, které byly zvoleny s ohledem na jejich efektivitu a vhodné využití na všech vzdělávacích stupních.

 

Novinky a volná místa na seminářích:

 

Studium pedagogiky - Asistent pedagoga Rumburk - zahájení 6.3. 2020, 15:00   Zájemci volejte: 770 171 218!!!

13. března a 25. června, 9:00 PORUCHY CHOVÁNÍ I. a II., PhDr. Andrej Drbohlav, akreditace MŠMT. Místo konání: Gymnázium Děčín (otevřený seminář). 1 volné místo!

20. března, 9:30 PROČ ODMĚNY A TRESTY NEVEDOU K ODPOVĚDNOSTI, Mgr. Eva Mikešová, nyní v akreditačním řízení. Místo konání: PPP Chomutov

24. března, 9:00 VNITŘNÍ KRITIK V PROCESU UČENÍ, Mgr. Helena Dvořáková. Místo konání: PPP Teplice

NOVINKA!!!  27.března, 9:00 MUZIKOTERAPIE V MŠ, Mgr. Petra Hrnčířová, Mgr. Tereza Michalová. Místo konání: PPP Teplice

NOVINKA!!! 3. dubna, 9:00 MUZIKOTERAPIE NA 1. STUPNI ZŠ, Mgr. Petra Hrnčířová, Mgr. Tereza Michalová. Místo konání: PPP Teplice

NOVINKA!!! 17. dubna, 9:00 MUZIKOTERAPIE NA 2. STUPNI ZŠ a na SŠ, Mgr. Petra Hrnčířová, Mgr. Tereza Michalová. Místo konání: PPP Teplice

17. dubna, 9:00 PORUCHY POZORNOSTI U DÍTĚTE V MŠ a NA 1. STUPNI ZŠ, Mgr. Světlana Drábová, akreditace MŠMT. Místo konání: PPP Teplice  OBSAZENO

18. dubna a 16. května , 9:00 KOMUNIKACÍ KE SPOLUPRÁCI I. a II. (KURZ NENÁSILNÉ KOMUNIKACE), RNDr. Helena Kurzweilová, CSc., akreditace MŠMT. Místo konání: PPP Teplice

24. dubna, 9:00 HODNOCENÍ ŽÁKŮ NA ZŠ, Tomáš Koten, akreditace MŠMT. Místo konání: PPP Teplice

13. května, 9:00 STRES POD LUPOU, Mgr. Helena Dvořáková, Místo konání: PPP Teplice

20. května, 9:00 HRY V HODINÁCH ČESKÉHO JAZYKA A MATEMATIKY, Mgr. Eva Kapicová, akreditace MŠMT. Místo konání: PPP Teplice

28. května. 9:30 EMOČNÍ INTELIGENCE PRO PEDAGOGY, Mgr. Eva Mikešová,  Místo konání: PPP Teplice  OBSAZENO

1. června, 9:00 AGRESE A AGRESIVITA U DĚTÍ A MLÁDEŽE, PaedDr. Zdeněk Martínek, akreditace MŠMT. Místo konání: PPP Teplice OBSAZENO

2. června, 9:00 ALTERNATIVNÍ A SUPORTIVNÍ ZPŮSOBY VYUČOVÁNÍ, Mgr. Robert Čapek, Ph.D., akreditace MŠMT. Místo konání: PPP Teplice OBSAZENO

 

 

Obr 2Obr 4

Pár slov o nás:

Zařízení pro další vzdělání pedagogických pracovníků Ústeckého kraje (dále jen „ZpDVPP“) nabízí akreditované programy MŠMT. V současné době disponuje více než 150 akreditacemi a každé pololetí školního roku aktualizuje vzdělávací nabídku, která kopíruje poptávku MŠ, ZŠ i SŠ. Nejčastěji zařazované vzdělávací akce jsou z oblasti speciální pedagogiky, psychologie a didaktiky vzdělávacích předmětů.   Semináře jsou cíleny na širokou vrstvu pedagogických pracovníků napříč všemi stupni vzdělávání. Program je rozesílán do škol a zároveň je umístěn na webových stránkách www.pppuk.cz

ZpDVPP nabízí cenově přijatelné vzdělávání realizované oblíbenými lektory, kteří jsou zárukou kvality. Nabídka obsahuje jednorázové semináře, dlouhodobé kurzy a tzv. akce na klíč. Ty využívají školy pro proškolení celého pedagogického sboru. Seznam všech akcí je umístěn na portálu VACLAV.  Přes portál VACLAV probíhá přihlašování všech účastníků vzdělávání.
Vzdělávací akce probíhají ve standardně vybavených učebnách v Teplicích, Ústí nad Labem a v Chomutově. V dalších městech např. Děčín, Louny, Rumburk akce probíhají v prostorách místních škol.


Dlouhodobé akreditované kurzy pro získání nebo rozšíření kvalifikace:

  • Studium pedagogiky (120 hodin)
  • Studium pedagogiky - asistent pedagoga (100 hodin)
  • Studium k výkonu specializovaných činností – metodik prevence (250 hodin)