Další vzdělávání pedagogických pracovníků

 

Capek   Obr 1 R
   MMMMMMMMMMMMMMM  

19. ledna 2021 

S ohledem na vládní opatření je vzdělávání realizováno pouze ONLINE formou. 

O dalším postupu Vás budeme informovat dílčími e-maily. 

Děkujeme za pochopení. V případě dotazů nás můžete kontaktovat na tel. 773 071 169 nebo 770 171 218. 

Mgr. Kateřina Kantarová, Ph.D. - vedoucí a metodik odd. DVPP 

 

AKTUÁLNÍ ZMĚNY VZDĚLÁVACÍCH AKCÍ PLÁNOVANÝCH OD ŘÍJNA 2020: 

15. 10. PhDr. Andrej Drbohlav - Poruchy chování I. Přesuno na jaro 2021 (termín v jednání)

16.10. Mgr. Eva Mikešová - Proč odměny a tresty nevedou k odpovědnosti. Přesunuto na 23.4. 2021

21.10. Mgr. Petra Hrnčířová, Mgr. Tereza Michalová - Muzikoterapie v MŠ.  Přesunuto na 4.12. 

22.10. PhDr. Kamila Balharová - Podpůrná opatření u žáků s dysortografií. Přesunuto na 11.1. 2021

3.11. Mgr. Hana Heindorferová, PhDr. David Cichák - Trauma v rodině. Přesunuto na 26.5. 2021

3.11. PaedDr. et. Mgr. Hana Žáčková - Komunikace s dětmi s ADHD/ADD. Přesunuto na 25.3. 2021

9.11. Mgr. Robert Čapek, Ph.D. - Učitel a rodič: spolupráce, vedení třídní schůzky a komunikace s rodiči. Přesunuto na 22.3. 2021 

9.11. + 10.11.  PaedDr. Yveta Heyrovská - Grafomotorika a vše, co k ní patří. Přesunuto na 29.3. + 30.3. 2021  

20.11. Tomáš Koten - Hodnocení žáků na ZŠ. Zahájení v 9:00. Místo konání: PPP Teplice Přesunuto na 5.2.2021

2.12. Mgr. Petra Hrnčířová, Mgr. Tereza Michalová - Muzikoterapie na 1. stupni ZŠ. Zahájení v 9:00. Místo konání: PPP Teplice Přesunuto na 6.4. 2021

3.12. PhDr. Kamila Balharová - Podpůrná opatření u žáků s SPU na počátku výuky anglického jazyka. Zahájení v 9:00. Místo konání: PPP Teplice Přesunuto na 19.3.2021

4.12. RODINY VLASTNÍ A NÁHRADNÍ POHLEDEM RODINNÝCH TERAPEUTŮ (160 hodinový kurz). Zahájení v 9:00. Místo konání: PPP Teplice Přesunuto na 1.10.2021

4.12. Mgr. Michael Novotný - Tvořivá dramatika v mateřské škole a na 1. stupni ZŠ. Zahájení v 9:00. Místo konání: PPP Děčín Přesunuto na 9.4.2021

9.12. Mgr. Petra Hrnčířová, Mgr. Tereza Michalová - Muzikoterapie na 2. stupni ZŠ a na SŠ. Zahájení v 9:00. Místo konání: PPP Teplice Přesunuto na 27.4.2021

V případě jakýchkoliv dotazů nás neváhejte kontaktovat na tel. 770 171 218. 

 

 DIDAKTICKÉ POMŮCKY VYTVOŘENÉ ÚČASTNÍKY KURZŮ ASISTENT PEDAGOGA (jaro-podzim 2020): 

Pomůcka 1Pomůcka 2Pomůcka 3Pomůcka 4Pomůcka 5Pomůcka 6Pomůcka 7Pomůcka 8

 

 

 

 

 

Obr 2Obr 4

Pár slov o nás:

Zařízení pro další vzdělání pedagogických pracovníků Ústeckého kraje (dále jen „ZpDVPP“) nabízí akreditované programy MŠMT. V současné době disponuje více než 150 akreditacemi a každé pololetí školního roku aktualizuje vzdělávací nabídku, která kopíruje poptávku MŠ, ZŠ i SŠ. Nejčastěji zařazované vzdělávací akce jsou z oblasti speciální pedagogiky, psychologie a didaktiky vzdělávacích předmětů.   Semináře jsou cíleny na širokou vrstvu pedagogických pracovníků napříč všemi stupni vzdělávání. Program je rozesílán do škol a zároveň je umístěn na webových stránkách www.pppuk.cz

ZpDVPP nabízí cenově přijatelné vzdělávání realizované oblíbenými lektory, kteří jsou zárukou kvality. Nabídka obsahuje jednorázové semináře, dlouhodobé kurzy a tzv. akce na klíč. Ty využívají školy pro proškolení celého pedagogického sboru. Seznam všech akcí je umístěn na portálu VACLAV.  Přes portál VACLAV probíhá přihlašování všech účastníků vzdělávání.
Vzdělávací akce probíhají ve standardně vybavených učebnách v Teplicích, Ústí nad Labem a v Chomutově. V dalších městech např. Děčín, Louny, Rumburk akce probíhají v prostorách místních škol.


Dlouhodobé akreditované kurzy pro získání nebo rozšíření kvalifikace:

  • Studium pedagogiky (120 hodin)
  • Studium pedagogiky - asistent pedagoga (100 hodin)
  • Studium k výkonu specializovaných činností – metodik prevence (250 hodin)