Další vzdělávání pedagogických pracovníků

 

Capek   Obr 1 R
   MMMMMMMMMMMMMMM  

10.9.2020. 

Pro vaše i naše bezpečí dodržujeme při organizaci vzdělávacích akcí protiepidemická nařízení a doporučení vlády – k dispozici je dezinfekce rukou, prostory jsou větrány, používáme roušky, exponované dotykové plochy pravidelně dezinfikujeme. Naši pracovníci nejsou v práci, pokud by měli příznaky respiračního onemocnění.

O bezpečné chování a respektování nařízení prosíme i účastníky vzdělávacích akcí, abychom se mohli při školeních setkávat i nadále. Děkujeme. 

 

Zahájení dlouhodobých kurzů a studií: 

Studium pedagogiky - Asistent pedagoga B (Teplice): 4. září od 15:00 (učebna 102), PPP Teplice, Lípová 9

Studium pedagogiky - Asistent pedagoga Rumburk (pokračovací kurz): 4. září od 15:00, OA  Rumburk, Komenského 12

Studium k výkonu specializovaných činností – prevence sociálně patologických jevů (2. ročník): 12. září od 9:00 (učebna 212), PPP Teplice, Lípová 9

Studium pedagogiky - Asistent pedagoga A (Teplice): 2. října od 15:00 (učebna 102), PPP Teplice, Lípová 9

Studium pedagogiky (Teplice): 2. října od 15:00 (učebna 212), PPP Teplice, Lípová 9 

Studium pedagogiky - Asistent pedagoga Most: 9. října od 15:00, 11. Základní škola Most, Obránců Míru 2944, Most (SRAZ PŘED ZŠ VE 14:45) 

 

AKTUÁLNÍ VOLNÁ MÍSTA NA SEMINÁŘÍCH OD ŘÍJNA 2020: 

1.10. Mgr. Eva Mikešová - Emoční inteligence pro pedagogy. Zahájení v 9:30. Místo konání: PPP Teplice POSLEDNÍ 4 VOLNÁ MÍSTA !!!

3.10. + 7.11. RNDr. Helena Kurzweilová, CSc.  Komunikací ke spolupráci/Nenásilná komunikace. Zahájení v 9:00. Místo konání: PPP Teplice POSLEDNÍ 3 VOLNÁ MÍSTA !!!

6.10.  Mgr. Jiří Hruška - Jak na inkluzi prostřednictvím diferenciace a individualizace výuky. Zahájení v 9:00. Místo konání: PPP Teplice 

16.10. Mgr. Eva Mikešová - Proč odměny a tresty nevedou k odpovědnosti. Zahájení v 9:30. Místo konání: PPP Chomutov 

21.10. Mgr. Petra Hrnčířová, Mgr. Tereza Michalová - Muzikoterapie v MŠ. Zahájení v 9:00. Místo konání: PPP Teplice 

22.10. PhDr. Kamila Balharová - Podpůrná opatření u žáků s dysortografií. Zahájení v 9:00. Místo konání: PPP Teplice 

3.11. Mgr. Hana Heindorferová, PhDr. David Cichák - Trauma v rodině. Zahájení v 9:00. Místo konání: PPP Teplice

3.11. PaedDr. et. Mgr. Hana Žáčková - Komunikace s dětmi s ADHD/ADD. Zahájení v 9:30. Místo konání: PPP Teplice 

7.11. VÝUKA ČEŠTINY JAKO CIZÍHO JAZYKA (56 hodinový kurz). Zahájení v 15:00. Místo konání: PPP Teplice 

9.11. Mgr. Robert Čapek, Ph.D. - Učitel a rodič: spolupráce, vedení třídní schůzky a komunikace s rodiči. Zahájení v 9:00. Místo konání: PPP Teplice

NOVINKA !!! 9.11. + 10.11.  PaedDr. Yveta Heyrovská - Grafomotorika a vše, co k ní patří. Zahájení 9.11. ve 12:00 (do 18:00) a 10.11. v 9:00 (do 15:00), Místo konání: PPP Teplice 

20.11. Tomáš Koten - Hodnocení žáků na ZŠ. Zahájení v 9:00. Místo konání: PPP Teplice 

2.12. Mgr. Petra Hrnčířová, Mgr. Tereza Michalová - Muzikoterapie na 1. stupni ZŠ. Zahájení v 9:00. Místo konání: PPP Teplice 

3.12. PhDr. Kamila Balharová - Podpůrná opatření u žáků s SPU na počátku výuky anglického jazyka. Zahájení v 9:00. Místo konání: PPP Teplice

4.12. RODINY VLASTNÍ A NÁHRADNÍ POHLEDEM RODINNÝCH TERAPEUTŮ (160 hodinový kurz). Zahájení v 9:00. Místo konání: PPP Teplice 

4.12. Mgr. Michael Novotný - Tvořivá dramatika v mateřské škole a na 1. stupni ZŠ. Zahájení v 9:00. Místo konání: PPP Děčín 

9.12. Mgr. Petra Hrnčířová, Mgr. Tereza Michalová - Muzikoterapie na 2. stupni ZŠ a na SŠ. Zahájení v 9:00. Místo konání: PPP Teplice 

V případě jakýchkoliv dotazů nás neváhejte kontaktovat na tel. 770 171 218. 

 

 

 

 

 

 

Obr 2Obr 4

Pár slov o nás:

Zařízení pro další vzdělání pedagogických pracovníků Ústeckého kraje (dále jen „ZpDVPP“) nabízí akreditované programy MŠMT. V současné době disponuje více než 150 akreditacemi a každé pololetí školního roku aktualizuje vzdělávací nabídku, která kopíruje poptávku MŠ, ZŠ i SŠ. Nejčastěji zařazované vzdělávací akce jsou z oblasti speciální pedagogiky, psychologie a didaktiky vzdělávacích předmětů.   Semináře jsou cíleny na širokou vrstvu pedagogických pracovníků napříč všemi stupni vzdělávání. Program je rozesílán do škol a zároveň je umístěn na webových stránkách www.pppuk.cz

ZpDVPP nabízí cenově přijatelné vzdělávání realizované oblíbenými lektory, kteří jsou zárukou kvality. Nabídka obsahuje jednorázové semináře, dlouhodobé kurzy a tzv. akce na klíč. Ty využívají školy pro proškolení celého pedagogického sboru. Seznam všech akcí je umístěn na portálu VACLAV.  Přes portál VACLAV probíhá přihlašování všech účastníků vzdělávání.
Vzdělávací akce probíhají ve standardně vybavených učebnách v Teplicích, Ústí nad Labem a v Chomutově. V dalších městech např. Děčín, Louny, Rumburk akce probíhají v prostorách místních škol.


Dlouhodobé akreditované kurzy pro získání nebo rozšíření kvalifikace:

  • Studium pedagogiky (120 hodin)
  • Studium pedagogiky - asistent pedagoga (100 hodin)
  • Studium k výkonu specializovaných činností – metodik prevence (250 hodin)