Další vzdělávání pedagogických pracovníků

dvpp v textu

Vážené kolegyně, vážení kolegové,
z důvodů velkého zájmu si Vás dovolujeme oslovit s aktuální nabídkou vybraných specializovaných programů, které byly zvoleny s ohledem na jejich efektivitu a vhodné využití na všech vzdělávacích stupních.

 

Novinky:

 • Bylo zahájeno přihlašování do 2-denního kurzu Školy Cyril Mooney HODNOTOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ - METODA A PRÁCE S UČEBNICEMI !  Tento kurz se bude konat 19.-20.11. od 9-17h v PPP Teplice.

  Hodnotové vzdělávání je princip, samostatný vyučovací předmět a didaktická pomůcka, která pomáhá školám vytvářet atmosféru založenou na upřímnosti, důvěře, svobodě, vnitřní motivaci a vzájemné pomoci.

  Přihlašování a bližší informace o kurzu najdete na http://www.skolacyril.org/pro-zs/pro-zs/.
 • Ve dnech 21.10 a 20.11 pořádáme dvoudenní seminář (12 vyučovacích hodin) PORUCHY PŘÍJMU POTRAVY I.+II.  - Mgr. Jana Tomanová, Ph.D. Cílem semináře je seznámit pedagogické pracovníky se současným stavem v oblasti poruch příjmu potravy, možnostmi léčby a přispět ke strategiím práce s dětmi a dospívajícími s příznaky nebo již diagnózami poruch příjmu potravy. Naučit komunikační a preventivní dovednosti pro práci s dětmi a dospívajícími s těmito poruchami a s jejich rodinami. Podpořit dovednosti učitelů a dalších pedagogických pracovníků.

       Více informací a přihlašování na www.e-vaclav.eu nebo na tel. 770 171 218.

 • 13.11. od 9:30: PROČ ODMĚNY A TRESTY NEVEDOU K ZODPOVĚDNOSTI ANEB CO SE SKRÝVÁ ZA SLOVEM "MOTIVACE" (6 vyučovacích hodin) - Mgr. Eva Mikešová 

  Často slýcháváme slovo „motivace“, často ho také používáme. Co si pod ním ale představujeme a jak ve skutečnosti motivace funguje? Ve škole se běžně setkáváme s odměnami a tresty... Odhalíme, jaká rizika v sobě užití těchto způsobů motivace nese, proč se k těmto prostředkům uchylujeme a zda je možné je nahradit.

  • Proč trestáme
  • Rizika užívání trestů
  • Alternativy trestů
  • Vliv odměn a pochval
  • Alternativy odměn a pochval.

        Více informací a přihlašování na www.e-vaclav.eu nebo na tel. 770 171 218.

 • 4.12. od 13:00: ROZVOJ PODNIKAVOSTI JAKO KLÍČOVÉ KOMPETENCE - Ing. Kateřina Lichtenberková

     Podnikavost jako aktivní přístup k životu je bezesporu klíčovou kompetencí pro 21. století. Co se za touto kompetencí skrývá? Co jsou to podnikavé kompetence a jak je rozvíjet?

     Seminář dá účastníkům komplexní pohled na oblast podpory podnikavosti a také na jednotlivé výukové nástroje (např. aktivity do výuky, projektová výuka, firmy, akce školy, soutěže, hry...)

     a příklady inspirativní praxe.

    O lektorce: Ing. Kateřina Lichtenberková vystudovala VŠE Praha, obor podniková ekonomika a management s vedlejší specializací psychologie a sociologie v řízení a doplňkovým      pedagogickým  studiem, absolvovala vzdělávání v oblasti systemického koučování a leadershipu. Má za sebou několikaleté zkušenosti s vedením změnových a dalších projektů v komerční sféře a koučováním majitelů firem i managementu. Od koučování ke vzdělávání se dostala zejména díky společnosti Scio, ve které působila 2 roky. Od roku 2012 spolupracuje s obecně prospěšnou společností yourchance, kde pomohla vybudovat portál Finanční gramotnost do škol a vytvořit koncepce jako Finančně gramotná škola či soutěž Rozpočti si to! V současné době působí jako garant oblasti Podpora kompetencí k podnikavosti, iniciativě a kreativitě na Národním ústavu pro vzdělávání (NÚV).

     Více informací a přihlašování na www.e-vaclav.eu nebo na tel. 770 171 218.

Pár slov o nás:

Zařízení pro další vzdělání pedagogických pracovníků Ústeckého kraje (dále jen „ZpDVPP“) nabízí akreditované programy MŠMT. V současné době disponuje více než 150 akreditacemi a každé pololetí školního roku aktualizuje vzdělávací nabídku, která kopíruje poptávku MŠ, ZŠ i SŠ. Nejčastěji zařazované vzdělávací akce jsou z oblasti speciální pedagogiky, psychologie a didaktiky vzdělávacích předmětů.   Semináře jsou cíleny na širokou vrstvu pedagogických pracovníků napříč všemi stupni vzdělávání. Program je rozesílán do škol a zároveň je umístěn na webových stránkách www.pppuk.cz

ZpDVPP nabízí cenově přijatelné vzdělávání realizované oblíbenými lektory, kteří jsou zárukou kvality. Nabídka obsahuje jednorázové semináře, dlouhodobé kurzy a tzv. akce na klíč. Ty využívají školy pro proškolení celého pedagogického sboru. Seznam všech akcí je umístěn na portálu VACLAV.  Přes portál VACLAV probíhá přihlašování všech účastníků vzdělávání.
Vzdělávací akce probíhají ve standardně vybavených učebnách v Teplicích, Ústí nad Labem a v Chomutově. V dalších městech např. Děčín, Louny, Rumburk akce probíhají v prostorách místních škol.


Dlouhodobé akreditované kurzy pro získání nebo rozšíření kvalifikace:

 • Studium pedagogiky (120 hodin)
 • Studium pedagogiky - asistent pedagoga (100 hodin)
 • Studium k výkonu specializovaných činností – metodik prevence (250 hodin)