Další vzdělávání pedagogických pracovníků

dvpp v textu

Vážené kolegyně, vážení kolegové,
z důvodů velkého zájmu si Vás dovolujeme oslovit s aktuální nabídkou vybraných specializovaných programů, které byly zvoleny s ohledem na jejich efektivitu a vhodné využití na všech vzdělávacích stupních.

Novinka! 

28.5.2019 seminář Mgr. Michala Kaderky MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - SOUČASNÁ MEDIÁLNÍ AGENDA VE VÝUCE,  PPP Chomutov, 9:00 

Anotace, tematické okruhy:

  1. Propagandy, hoaxy, fake news, dezinformací a manipulace: Propaganda a lži nejsou nic nového a vždy byly součástí šíření informací. Některé fake news dokonce sehrály pozitivní úlohu.
  2. Veřejnoprávnost a regulace: Práce médií je orámována vnějšími pravidly, jakou jsou zákony či různé kodexy. Ty se ovšem vyvíjí tak, jak se vyvíjí společnost a mají dopad i na jednání aktérů v médiích.
  3. Letem světem dějinami médií: Každá dějinná etapa má své hlavní komunikační cesty a soudobé technologie, ať to byla orální tradice, či šíření informací on-line prostorem. Lekce je postavená na mezipředmětových vztazích dějepisu, ZSV, výtvarné výchovy a literatury.
  4. Svět médií a politiků: Politické kampaně mají mnoho společného s těmi byznysovými a jejich způsob řízení je podobný standardním marketingovým a obchodním akcím. Zjištění, proč a jak politické strany komunikují, pomůže lépe v hodině pracovat s volebními kampaněmi či s hodnocením mediálních výstupu politiků.

Mgr. Michal Kaderka vystudoval PedF UK, aprobaci dějepis – ZSV pro II. i III. stupeň. Od roku 1998 do roku 2008 pracoval pro Lauderovy školy při ŽOP v Praze. Od roku 2010 učí mediální výchovu na pražském Gymnáziu Na Zatlance a od roku 2018 učí ZSV na Karlínské obchodní akademii a VOŠE. V roce 2019 začal učit mediální výchovu studenty pedagogických oborů na Filosofické fakultě Univerzity Karlovy.

Cena: 690,- Kč 

Přihlašování na tel. 770 171 218 nebo na emailu: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. 

VOLNÁ MÍSTA NA SEMINÁŘÍCH A KURZECH - DUBEN 2019: 

23. dubna: PhDr. Václav Mertin -  ZE ZKUŠENOSTÍ DĚTSKÉHO PSYCHOLOGA, 9:30  PPP Teplice,   Lípová 9.  2 volná místa 

25. dubna: Mgr. František Brož -  ROZVOJ A OVĚŘOVÁNÍ ČTENÁŘSKÝCH DOVEDNOSTÍ NA 2. STUPNI ZÁKLADNÍCH ŠKOL,  9:00 PPP Teplice, Lípová 9.  4 volná místa 

26. dubna: Mgr. Helena Baláková - WALDORFSKÁ PEDAGOGIKA PRO PRVNÍ SEDMILETÍ,   9:30 PPP Teplice, Lípová 9

Přihlášení a bližší info na tel. 770 171 218 nebo na www.e-vaclav.eu 

Zařízení pro další vzdělání pedagogických pracovníků Ústeckého kraje (dále jen „ZpDVPP“) nabízí akreditované programy MŠMT. V současné době disponuje více než 150 akreditacemi a každé pololetí školního roku aktualizuje vzdělávací nabídku, která kopíruje poptávku MŠ, ZŠ i SŠ. Nejčastěji zařazované vzdělávací akce jsou z oblasti speciální pedagogiky, psychologie a didaktiky vzdělávacích předmětů.   Semináře jsou cíleny na širokou vrstvu pedagogických pracovníků napříč všemi stupni vzdělávání. Program je rozesílán do škol a zároveň je umístěn na webových stránkách www.pppuk.cz

ZpDVPP nabízí cenově přijatelné vzdělávání realizované oblíbenými lektory, kteří jsou zárukou kvality. Nabídka obsahuje jednorázové semináře, dlouhodobé kurzy a tzv. akce na klíč. Ty využívají školy pro proškolení celého pedagogického sboru. Seznam všech akcí je umístěn na portálu VACLAV.  Přes portál VACLAV probíhá přihlašování všech účastníků vzdělávání.
Vzdělávací akce probíhají ve standardně vybavených učebnách v Teplicích, Ústí nad Labem a v Chomutově. V dalších městech např. Děčín, Louny, Rumburk akce probíhají v prostorách místních škol.


Dlouhodobé akreditované kurzy pro získání nebo rozšíření kvalifikace:

  • Studium pedagogiky (120 hodin)
  • Studium pro asistenty pedagoga (120 hodin)
  • Chůva pro děti do zahájení povinné školní docházky 
  • Studium k výkonu specializovaných činností – metodik prevence (250 hodin)