• A-
 • A
 • A+

O nás

Název organizace a adresa ředitelství

Pedagogicko–psychologická poradna Ústeckého kraje a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků, Teplice, příspěvková organizace
Lípová 651/9
415 01 Teplice
P.O.BOX 90

Z adresy::


Úřední hodiny podatelny

ředitelství

Pondělí 09,00 - 11,00
Úterý 09,00 - 11,00
Středa 09,00 - 11,00
Čtvrtek 09,00 - 11,00
Pátek 09,00 - 11,00
 pdfPodmínky přijímání dokumentů do podatelen PPP ÚK220.99 KB
 

Identifikace a bankovní spojení

IČ: 61515809
DIČ: CZ61515809
IZO: 600033741
Číslo účtu u KB Teplice: 33730-501/0100
 

 


Úřední hodiny podatelny pracoviště Pedagogicko-psychologické poradny Teplice ZDEKontakty

author
 Mgr. Ingrid Štroblová, ředitelka PPP ÚK, tel.: 417 535 218
author  Irena Horáková, asistentka ředitelky, tel.: 417 535 218
   

E-mail: info@pppuk.cz

ID datové schránky: a5qud48    UPOZORNĚNÍ: u datové zprávy uvádějte vždy, pro které pracoviště PPP je zpráva určena.

Kontakty na odborná pracoviště PPP

PPP Děčín, Čs. armády 1164/8, 405 02 Děčín, tel.: 412 532 071

PPP Chomutov, Na Průhoně 4800, 430 03 Chomutov, tel.: 474 699 200

PPP Kadaň, Fibichova 1129, 432 01 Kadaň, tel.: 474 334 487

PPP Litoměřice, Palachova 18, 412 01 Litoměřice, tel.: 416 733 031; 416 733 015

PPP Louny, Postoloprtská 2636, 440 01 Louny, tel.: 415 652 323

PPP Most, J. Palacha 1534, 434 01 Most, tel.: 476 708 847
elokované pracoviště PPP, Šafaříkova 991, 436 01 Litvínov, tel.: 775 441 264

PPP Roudnice nad Labem, Karlovo nám. 71, 413 01 Roudnice nad Labem, tel.: 416 831 148

PPP Rumburk, Sukova 6, 408 01 Rumburk, tel.: 412 332 325

PPP Teplice, Lípová 651/9, 415 01 Teplice, tel.: 417 535 248; 417 533 669

PPP Ústí nad Labem, Čelakovského 703/2, 400 07 Ústí nad Labem, tel.: 475 532 803; 475 533 232

PPP Žatec, Smetanovo nám. 331, 438 01 Žatec, tel.: 415 712 761

Kontakt na DVPP

Pedagogicko-psychologická poradna Teplice
Lípová 651/9
415 01 Teplice

Tel.: 417 533 625

author Mgr. Kateřina Kantarová, Ph.D.
vedoucí a metodik odd. DVPP
katerina.kantarova@pppuk.cz

author Nikola Sadílková
asistentka odd. DVPP
nikola.sadilkova@pppuk.cz

Informace o zpracování osobních údajů v PPP ÚK Teplice

 

Hlavní účel organizace

Hlavním účelem organizace je:

 • vytváření vhodných podmínek pro zdravý tělesný a psychický rozvoj jejich osobnosti před zahájením vzdělávání a v průběhu vzdělávání
 • naplňování vzdělávacích potřeb a rozvíjení schopností, dovedností a zájmů před zahájením a v průběhu vzdělávání
 • prevence a řešení výukových a výchovných potíží, projevů různých forem rizikového chování, které předchází vzniku sociálně patologických jevů a dalších problémů souvisejících se vzděláváním a s motivací k překonávání problémových situací
 • vytváření vhodných podmínek pro vzdělávání žáků se zdravotním postižením, zdravotním znevýhodněním a sociálním znevýhodněním
 • vytváření vhodných podmínek, forem a způsobů práce pro žáky, kteří jsou příslušníky jiných kultur nebo etnických skupin
 • vytváření vhodných podmínek, forem a způsobů práce pro žáky nadané a mimořádně nadané
 • vhodná volba vzdělávací cesty a pozdějšího profesního uplatnění
 • rozvíjení pedagogicko-psychologických znalostí a speciálně pedagogických znalostí a profesních dovedností pedagogických pracovníků ve školách a školských zařízeních
 • znírňování důsledků zdravotního postižení, zdravotního znevýhodnění a sociálního znevýhodnění a prevence jeho vzniku

Dále zajišťování dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků škol a školských zařízení a poskytování školám a školským zařízením poradenství v otázkách metodiky a řízení škol a školských zařízení.

Charakteristika organizace

Organizace Pedagogicko-psychologická poradna Ústeckého kraje a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků (dále jen ,,PPP ÚK") vznikla v září 2002 sloučením jednotlivých právních subjektů všech původních okresních pedagogicko-psychologických poraden a středisek služeb školám na území Ústeckého kraje. Zřizovatelem je Ústecký kraj, právní forma organizace je příspěvková organizace. Organizace svým charakterem odpovídá poradenskému zařízení zřízeného dle Školského zákona § 116.

Školské zařízení PPP ÚK má hlavní sídlo v Teplicích a je tvořeno odloučenými pracovišti PPP v Děčíně, Chomutově, Kadani - Klášterci nad Ohří, Litoměřicích, Lounech, Mostě - Litvínově, Roudnici nad Labem, Rumburku, Teplicích, Ústí nad Labem a Žatci.

Současný systém poradenství ve školství Ústeckého kraje je v rovině institucí tvořen školami, specializovanými poradenskými zařízeními, mezi která mj. patří Pedagogicko-psychologická poradna Ústeckého kraje a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků, dále institucemi regionálního i nadregionálního charakteru a v neposlední řadě i institucemi řízenými mimo resort školství.

Jednotné řízení sloučeného krajského poradenského zařízení přispělo k propojenosti poradenských služeb na území Ústeckého kraje.

Základní informace o organizaci

      (Zákon o svobodném přístupu k informacím)


 

Kontakt na DVPP

Oddělení dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků (kurzy, semináře, vzdělávací akce)
O

author
 Nikola Sadílková

asistentka odd. DVPP
nikola.sadilkova@pppuk.cz
 
Tel. na odd. DVPP: 417 533 625,
770 171 218
(na těchto telefonech NELZE objednávat klienty do PPP!)