Nabídka primární prevence a dalších služeb

V současné době je nabídka primární prevence v PPP Kadaň omezena. Obracejte se prosím na nejbližší SVP.


 • Programy primární prevence, interaktivní besedy - určené pro žáky ZŠ, zaměřené na prevenci rizikového chování, 2 vyuč. h. - 4 vyuč. h.
  • Šikana - vhodné pro žáky 4.-9. tříd
  • Návykové látky I - vhodné pro žáky 2.-9. tříd
  • Návykové látky II - vhodné pro žáky, kteří již absolvovali základní program o návykových látkách
  • Kyberšikana - vhodné pro žáky 6.-9. tříd, kteří již absolvovali základní program o šikaně
  • Dobré vztahy ve třídě - vhodné pro žáky 1. stupně
 • Program primární prevence HIV/AIDS - určený pro žáky 8.-9. r. ZŠ + 1. r. SŠ, zaměřené na problematiku HIV/AIDS, mezilidské vztahy, rizikové sexuální chování, 2-5 vyuč. h.

 • Dlouhodobé programy primární prevence - určené pro žáky ZŠ, zaměřené hlavně na budování pozitivních vztahů ve třídě, získávání zdravých postojů k rizikovému chování, min. 2 setkání každé pololetí

 • Sociometrická šetření - určeno pro žáky od 1. st. ZŠ až po SŠ, mapování vztahů mezi žáky, zjišťování klimatu ve třídě

 • Intervenční programy - pro třídy, kde jsou patrny problematické, nevyhovující vrstevnické vztahy nebo bylo zjištěno počáteční stádium šikany

 • Exkurze do PPP - v rámci předmětu Volba povolání, seznámení žáků 9. r. s odbornými činnostmi v PPP a praktické předvedení metod práce v PPP (žáci s pedagogem přijdou přímo do poradny)

 • Styly učení - interaktivní přednáška o možnostech, jak se učit, vhodné pro žáky 2. stupně, 1.-2. ročníky SŠ, 3-4 vyuč. hod.

 • Jak se učit se svým dítětem? - přednáška pro rodiče, např. v rámci třídních schůzek, 1 hod.

 • Základní problematika SPU - interaktivní přednáška - seznámení pedagogů se základní problematikou SPU, 3-4 hodiny

 • Duhové hraní - rozvíjející 3 měsíční program pro předškoláky a prvňáčky s poruchou grafomotoriky (probíhá v PPP)

 • Péče o mimořádně nadané žáky - pomoc při přípravě rozvíjejícího programu v MŠ, ZŠ a SŠ

 • Odborná spolupráce se studenty SŠ, VŠ, VOŠ - pomoc při seminárních pracích (umožnění provedení výzkumu a odborné konzultace), možnost praxe na pracovišti

 • Možnost zapůjčení odborné literatury

Kontakt na metodika prevence

Mgr. Zdeňka Nyklíčková
Pedagogicko-psychologická poradna
Fibichova 1129
432 01 Kadaň
tel: 474 334 487
mob: 775 441 276
email: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.