Co nabízíme

Předškolní věk

 • Vyšetření školní zralosti
 • Doporučení k odkladu povinné školní docházky
 • Vřazení do přípravné třídy
 • Předčasné zaškolení
 • Diagnostika dětí mimořádně nadaných
 • Zprostředkování kontaktů na jiná odborná pracoviště (logopedie, neurologie...)

Školní věk

 • Diagnostika specifických poruch učení (SPU)
 • Diagnostika výukových obtíží, výchovných problémů
 • Diagnostika dětí mimořádně nadaných
 • Poradenská pomoc při výskytu rizikového chování na školách
 • Doporučené vhodné korekce při diagn. SPU

SŠ, SOU

 • Diagnostika specifických poruch učení (SPU)
 • Diagnostika výukových obtíží, výchovných problémů
 • Poradenská činnost