Pro rodiče

Pro rodiče

 Co zařídit před vyšetřením? Nově žádá rodič - osobně!

K žádosti o první vyšetření je nutné doložit:

  • zpracovaný a vyhodnocený plán pedagogické podpory (PLPP), dle kterého byly žákovi školou upraveny podmínky vzdělávání (1. stupeň PO)

K žádosti o kontrolní vyšetření:

  • IVP dle kterého byl žák vzděláván

U všech typů vyšetření je třeba doložit:

  • vyplněný školní dotazník
  • vyplněný ADHD dotazník (u dg. ADHD či susp. ADHD)
  • lékařské zprávy od odborných lékařů, v jejichž péči klient je (neurologie, psychologie, psychiatrie apod.)