• A-
 • A
 • A+

Co nabízíme

Předškolní věk

 • Vyšetření školní zralosti
 • Doporučení k odkladu povinné školní docházky
 • Vřazení do přípravné třídy
 • Předčasné zaškolení
 • Diagnostika dětí mimořádně nadaných
 • Zprostředkování kontaktů na jiná odborná pracoviště (logopedie, neurologie...)

Školní věk

 • Diagnostika specifických poruch učení (SPU)
 • Diagnostika výukových obtíží, výchovných problémů
 • Diagnostika dětí mimořádně nadaných
 • Poradenská pomoc - výskyt šikany a jiných sociálně-patologických jevů na školách
 • Programy pro školy - Jak se (ne)stát závislákem
 • Doporučené vhodné korekce při diagn. SPU

SŠ, SOU

 • Diagnostika specifických poruch učení (SPU)
 • Diagnostika výukových obtíží, výchovných problémů
 • Poradenská činnost

Kontakt na DVPP

Oddělení dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků (kurzy, semináře, vzdělávací akce)
O

author
 Nikola Sadílková

asistentka odd. DVPP
nikola.sadilkova@pppuk.cz
 
Tel. na odd. DVPP: 417 533 625,
770 171 218
(na těchto telefonech NELZE objednávat klienty do PPP!)