• A-
  • A
  • A+

Pro rodiče

Pro rodiče

 Co zařídit před vyšetřením? Nově žádá rodič - osobně!

K žádosti o první vyšetření je nutné doložit:

  • zpracovaný a vyhodnocený plán pedagogické podpory (PLPP), dle kterého byly žákovi školou upraveny podmínky vzdělávání (1. stupeňPO)

K žádosti o kontrolní vyšetření:

  • IVP dle kterého byl žák vzděláván

U všech typů vyšetření je třeba doložit:

  • vyplněný školní dotazník
  • vyplněný ADHD dotazník (u dg. ADHD či susp. ADHD)
  • lékařské zprávy od odborných lékařů, v jejichž je klient v péči (neurologie, psychologie, psychiatrie apod.)

 

Kontakt na DVPP

Oddělení dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků (kurzy, semináře, vzdělávací akce)
O

author
 Nikola Sadílková

asistentka odd. DVPP
nikola.sadilkova@pppuk.cz
 
Tel. na odd. DVPP: 417 533 625,
770 171 218
(na těchto telefonech NELZE objednávat klienty do PPP!)